PHP - Fonksiyonlar 2

00:37 Abdullah ÖZCAN 0 Comments

Bugün PHP fonksiyon yapısının biraz daha geliştirerek ilerlemeye çalışacağız. Fonksiyonların - önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi - sürekli tekrar eden işlemlerimizi kolay halledebilmenin yolu olduğunu söylemiştik.

Tabi ki fonksiyonları sadece ekrana yazı yazdırmak için kullanmıyoruz. Fonksiyonlara gönderdiğimiz değişkenleri işleme sokabiliyoruz. Örnekleyerek anlatıma devam edelim.

<?php
function kontrol($degisken){
// şimdi kontrollerimizi yapacağız.
// $degisken ismi verdiğim değişkenimizi kullanacağız.
// $degisken yerine istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. ÖR; $id , $abc

if($degisken=="saltokunur"){
return "İşlem Başarılı";
}else{
return "İşlem Başarısız";
}

}
?>

Bu kodda fonksiyonumuza parantez içine yazdığımız değişkenimizi gönderdik. Burada izaha ihtiyaç duyuyorum, daha php'ye tam hakim değilseniz bu değişken gönderme konusunda kafanızda soru işareti oluşturabilir. o sebepten şunu unutmayın parantez içine yazdığımız bir "değişken", yani istediğimiz ismi verebilir istediğimiz bilgiyi atayabiliriz. Ör;

function kontrol ($abc){

function kontrol($salla_gitsin){


Gördüğünüz örneklerde farklı isimler verdik. Bunun kullanımı da şu şekilde oluyor. Ör;

<?php
$a="Saltokunur";
echo kontrol($a);

// Dönen cevap işlem başarılı olacaktır.

$a="Saltokunmaz";
echo kontrol($a);

// Dönen cevap işlem başarısız olacaktır.
?>

Fonksiyonlar kodlama yaparken işinizi inanılmaz kolaylaştıracağından mantığını iyi kavramaya çalışın. Bir kere mantığını kavradınız mı bir çok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca fonksiyonlar Class yapısının da temelini oluşturur bunu unutmayın.

Saygılarımla...

0 yorum: