PHP - Fonksiyonlar 2

Bugün PHP fonksiyon yapısının biraz daha geliştirerek ilerlemeye çalışacağız. Fonksiyonların - önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi - sürekli tekrar eden işlemlerimizi kolay halledebilmenin yolu olduğunu söylemiştik.

Tabi ki fonksiyonları sadece ekrana yazı yazdırmak için kullanmıyoruz. Fonksiyonlara gönderdiğimiz değişkenleri işleme sokabiliyoruz. Örnekleyerek anlatıma devam edelim.

<?php
function kontrol($degisken){
// şimdi kontrollerimizi yapacağız.
// $degisken ismi verdiğim değişkenimizi kullanacağız.
// $degisken yerine istediğiniz ismi kullanabilirsiniz. ÖR; $id , $abc

if($degisken=="saltokunur"){
return "İşlem Başarılı";
}else{
return "İşlem Başarısız";
}

}
?>

Bu kodda fonksiyonumuza parantez içine yazdığımız değişkenimizi gönderdik. Burada izaha ihtiyaç duyuyorum, daha php'ye tam hakim değilseniz bu değişken gönderme konusunda kafanızda soru işareti oluşturabilir. o sebepten şunu unutmayın parantez içine yazdığımız bir "değişken", yani istediğimiz ismi verebilir istediğimiz bilgiyi atayabiliriz. Ör;

function kontrol ($abc){

function kontrol($salla_gitsin){


Gördüğünüz örneklerde farklı isimler verdik. Bunun kullanımı da şu şekilde oluyor. Ör;

<?php
$a="Saltokunur";
echo kontrol($a);

// Dönen cevap işlem başarılı olacaktır.

$a="Saltokunmaz";
echo kontrol($a);

// Dönen cevap işlem başarısız olacaktır.
?>

Fonksiyonlar kodlama yaparken işinizi inanılmaz kolaylaştıracağından mantığını iyi kavramaya çalışın. Bir kere mantığını kavradınız mı bir çok işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca fonksiyonlar Class yapısının da temelini oluşturur bunu unutmayın.

Saygılarımla...

Yorumlar