PHP - Fonksiyonlar

php script dili olarak biz kodlayıcılara çok fazla kolaylık sunabiliyor. Bunlardan biriside fonksiyon yapısıdır.

Bir çok uygulamada farklı yerlerde farklı şekillerde aynı işlemleri yapmamız gerekebiliyor. Bu tarz durumlarda fonksiyonlar devreye giriyor.

Öncelikle bir fonksiyonun nasıl tanımlandığını bir görelim.


<?php   function yeni(){ //Yeni isimli fonksiyonumuzu tanımladık return "merhaba dünya";

echo yeni(); //fonksiyonumuzu ekrana yazdırmak için bu şekilde çağırıyoruz.
}
 ?>
 Bu işlemin sonucu "merhaba dünya" olacaktır. ilk etapta fonksiyon yapısının tekrar tekrar çağırılabileceğini ve tekrar tekrar kullanılabileceğini unutmayın.

Diğer derslerimizde daha içerikli açıklamalarla daha derinlere inerek anlatacağım.

Saygılarımla.

Yorumlar